Historiske nummerplader

 

 

Hvordan får man historiske nummerplader?

Fra 1. april 2011 er der kommet nye regler for, hvordan du søger om at få historiske nummerplader til bil eller motorcykel fra før 1. april 1976 (hidtil var grænsen ellers 1. april 1958).

Det er SKAT, der via de lokale motorkontorer, reelt står for udstedelsen af de historiske nummerplader. Og det er hos SKAT, du skal søge.

Prisen for et sæt historiske nummerplader til bil er i alt 2.480 kr. og til motorcykler i alt 1.240 kr. Beløbet er sammensat af prisen for almindelige nummerplader plus ekstraprisen for de historiske nummerplader. Der udstedes ikke historiske nummerplader til andre køretøjer. Du betaler ved bestillingen.

Fra bestilling af nummerpladerne til levering kan der gå op til 8 uger, da pladerne skal specialfremstilles. Er nummerpladerne ikke afhentet senest 6 måneder efter, at du har fået besked om, at de er kommet, bliver nummerpladerne destrueret.

Fra 1. april 2011 og nogle måneder frem må du muligvis påregne længere ekspeditionstid, da det forventes, at rigtig mange ejere af biler eller motorcykler fra 1. april 1958 til 1. april 1976 vil søge om at få historisk, korrekte nummerplader.

Hvilket nummer skal du så have til dit køretøj?

Særlige numre

De fleste vil gerne have et nummer og udseende der er tidstypisk, geografisk og historisk korrekt for netop deres køretøj. For at få et nummer, der matcher dine ønsker om periode og geografi, skal du til din ansøgning vedlægge en erklæring fra MhS. Gør du ikke det, vil SKAT automatisk tildele dig et fortløbende nummer fra den periode, dit køretøj er fra. SKAT tager eksempelvis ikke hensyn til, hvor du bor.

 

Hvis du har et motorkøretøj, som er indregistreret første gang før den 1. april 1958,

 kan du få historisk korrekte nummerplader til køretøjet.

Nummerpladerne er opdelt i 5 hovedtyper:

  • Type 1 er for køretøjer registreret første gang i perioden 1903 - 17. marts 1919.
  • Type 2 er for køretøjer registreret første gang i perioden 17. marts 1919 - 1. juli 1921.
  • Type 3 er for køretøjer registreret første gang i perioden 1. juli 1921 - 1. oktober 1930.
  • Type 4 er for køretøjer registreret første gang i perioden 1. oktober 1930 - 1. juli 1950.
  • Type 5 er for køretøjer registreret første gang i perioden 1. juli 1950 - 1. april 1958.

Du henvender dig på motorkontoret og får en særlig blanket, der hedder

"Ansøgning om historisk korrekte nummerplader".

Hvis du kan dokumentere køretøjets første indregistreringsnummer,

så kan du godt få dette nummer, hvis det ikke allerede findes på et køretøj.

Dokumentationen skal vedlægges din ansøgning, når du afleverer den til motorkontoret.

Samrådet får din ansøgning tilsendt og skal oplyse:

  1. Kendingsbogstavet for det område, du bor i.
  2. Nummer-intervallet for årgangen af dit køretøj.
  3. Typen på nummerpladen.

Bagefter skal Centralregisteret for Motorkøretøjer tildele nummeret.

Bemærk:

Disse nummerplader er forsynet med 2 huller til montering. Der er ikke skinner på bagsiden -

 det kom først ved nummerpladerne med 2 bogstaver fra april 1958.

Man undgår, at emaljen springer af ved tilspændingen ved at montere en lille plastik-

 eller fiberskive på begge sider af hullerne.

Priser

For et sæt tidstypiske nummerplader betales

- udover det til enhver tid gældende nummerpladegebyr - et fast tillæg af 1.300 kr.

For tidstypiske nummerplader til motorcykler er tillægget det halve, altså 650 kr.

Link

Se Skats hjemmeside SKAT: Motor og nummerplader

 

 

 

 

 

Tilbage